Категория: iOS 4.1

Как да актуализирате своя iPhone до iOS 4.1 и да се уверите, че можете да отключите с UltraSn0w

Технически не е възможно да отключите iPhone, който е актуализиран до iOS 4.1, тъй като няма налично отключване за основната лента на iOS 4.1. Сега в зависимост от вашата ситуация може да има начин да отключите вашия iPhone....