Категория: Клетъчна

TetherMe предоставя естествено тетъринг на iPhone

TetherMe е удобна помощна програма за джейлбрейкнати iPhone, която дава възможност за връзване на персонална точка за достъп за устройства, на които обикновено е забранено да използват функцията от операторите, когато вашият план не я включва.